Nasza kadra

Filarem Niepublicznego Przedszkola Piotrówkowych Skarbów w Radomiu jest wyspecjalizowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli wychowania przedszkolnego to osoby z sercem i ogromnym entuzjazmem, dzięki czemu w przedszkolu osiągamy doskonałe efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Gwarantujemy dostęp do nauki na wysokim poziomie. Empatia, pomysłowość i zmysł artystyczny przedszkolnych nauczycieli pozwalają dzieciom uczyć się w twórczej i beztroskiej atmosferze.

Zadania

Zdajemy sobie również sprawę, jak ważna jest stała współpraca z rodzicami przedszkolaków, którzy obdarzyli nas dużym zaufaniem. Specjaliści pracujący w Niepublicznym Przedszkolu Piotrówkowe Skarby w Radomiu są do dyspozycji rodziców. Dzięki ich pracy możliwe jest nie tylko wstępne rozpoznanie talentów i predyspozycji dziecka, ale także podjęcie fachowej interwencji, tam gdzie jest ona konieczna. W razie potrzeby stwarzamy również rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z przedszkolnym psychologiem i logopedą.
Systematycznie podnosimy poprzeczkę wychowawczą jak i edukacyjną – tak jak dziecko wyrasta ze spodni i trzeba kupić mu nowe, rozmiar większe, tak samo w przedszkolu dorasta do nowych trudniejszych zadań.

Kreatywność

W codziennej pracy w przedszkolu nasi opiekunowie dbają o harmonijny rozwój przedszkolaków, kładąc nacisk na indywidualne potrzeby każdego z nich. Zapewniamy ciekawe zajęcia dostosowane do możliwości oraz wieku przedszkolaków, które pobudzają do aktywności intelektualnej, prowokują do samodzielnego odkrywania świata.

Rozwój

Wiemy, jak ważny jest rozwój dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, dlatego dbamy o ciągłe podnoszenie kompetencji opiekunów. Kadra pedagogiczna przedszkola Piotrówkowych Skarbów co roku uczestniczy w kursach doszkalających. Kursy te dostarczają wiedzy merytoryczno-dydaktycznej, nowych pomysłów i motywują do doskonalenia warsztatu pracy.

Doświadczenie

Dzięki współpracy ze specjalistami posiadającymi wieloletnie doświadczenie przedszkole może zagwarantować kompleksową opiekę nad przedszkolakami. Począwszy od wstępnej diagnozy, poprzez regularne informacje o postępach dziecka, aż po wytyczenie najlepszego kierunku rozwoju zainteresowań lub działania profilaktyczne i terapeutyczne.